RAE VALD KOMPENSEERIB NOORTELE B-KAT. KOOLITUSE OSALISELT

Head noored, tuletame teile meelde, et Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180 eurot.
Taotlus tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul peale Maanteeameti poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist.


  Kompensatsioon summas 180 eurot makstakse juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
  1) noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21. aastane (k.a);
  2) noor on omandanud vähemalt põhihariduse;
  3) noore elukohaks on Rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald;
  4) kulutused on tehtud liiklusseaduse mõistes B-kategooria mootorsõidukijuhi juhtimisõiguse saamiseks;
  5) noor on liiklusseaduses esitatud nõuetele vastava koolitaja juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust;
  6) noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt.

Täpsemate toetuse määramise kriteeriumite ja muu vajaliku infoga saate tutvuda SIIN.