Kasulikku

Kõigi koolituste õppekavade kvaliteet on tagatud, kuna nad on koostatud riiklike õppekavade alusel vastavalt Liiklusseaduses toodule. Koolituskursustega seotud koolitajate kvaliteet on tagatud Maanteeameti poolt igale õpetajale väljastatud tunnistusega, mille pikendamiseks läbitakse 5 aasta järel kohustuslik täiendkoolitus. Õppekeskkonna kvaliteedi tagab THM poolt välja antud Koolitusluba (Tegevusluba), vastavust kontrollib regulaarselt Maanteeamet. Kogume ka tagasisidet klientidelt. Vastav küsimus esitatakse koolitunnistuse üleandmisel ja vastus märgitakse õpilase kontole kliendikeskkonnas.