ENNE TEENISTUST KAITSEVÄES ON SOOVITAV OMANDADA B-KATEGOORIA JUHTIMISÕIGUS!

Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse muudatusest hakkab alates 1. aprillist riik maksma ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-kategooria sõiduki juhtimisõigus, toetust 1000 eurot. Toetust makstakse kõigile ajateenijatele, kes läbivad ajateenistuse täismahus. Juhilubade kompenseerimist ei pea eraldi taotlema, vaid see makstakse välja hiljemalt kümne päeva jooksul ajateenistuse lõppemisest arvates. Rohkem infot leiab siit https://kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/toetused/