B-KATEGOORIA TEOORIAKURSUS E-ÕPPES

Eestis ainulaadne, huvitav ja põhjalikult seletav e-õppe programm on saanud palju positiivset vastukaja, millega saate tutvust teha www.liikluslab.ee. Õppeklassis toimub vaid sissejuhatav loeng, konsultatsioon- vahekontroll ja teooriaeksam.

Sissejuhatavad loengud nii eesti, inglise kui ka vene keeles 23. aprillil ning 07. ja 14. mail kell 17.00 meie Tulika 19 õppeklassis, 22. ja 29. aprillil ning 06. mail kell 17.00 Estonia pst. 1 õppeklassis. Kui pakutud ajad ei sobi, tulge infotunniks Tulika 19 klienditeenindusse tööpäeviti 12-17.00.

Koolituse hind 995€. Esimene makse 50€ teooriakursuse eest, edasi saab tasuda osade kaupa sõidutunnid jm.

Kui sissejuhatava loengu aeg ei sobi, lepime kokku Teile sobiva aja. Edasine õppetöö toimub juba kodus arvuti taga.

Registreerimine: tel. 6485481, 6485826, 5018860 kella 12-17.30-ni, autokool@odium.ee või info@odium.ee.

Programm viiakse läbi koostöös Liikluslab.ee keskkonnaga ning on kinnitatud Transpordiameti poolt.

The unique, interesting and thoroughly explanatory e-learning program in Estonia has received a lot of positive feedback, which you can get acquainted with at liikluslab.ee. In the classroom, only an introductory lecture, consultation, midterm test and theory exam will take place.

Introductory lectures in Estonian, English and Russian March April 23, May 07 and 14 at 17:00 in our Tulika 19 classroom, April 22, 29 and May 06 at 17:00 in Estonia pst. 1 in the classroom. If the offered times do not suit, come to Tulika 19 customer service on weekdays from 12:00 to 17:00 for an information session.

The price of the training is €995. The first payment is €50 for the theory course, then you can pay in installments for driving lessons, etc.

If the time of the introductory lecture is not suitable, we will arrange a suitable time for you. Further study takes place already at home at the computer.

Registration: tel. 6485481, 6485826, 5018860 from 12 to 17.30, autokool@odium.ee or info@odium.ee.

The program is carried out in cooperation with the Liikluslab.ee environment and has been approved by the Transport Board.

Программа электронного обучения, которая уникальна, интересна и подробно объясняется в Эстонии, получила много положительных отзывов. Ознакомиться с демо можно на сайте liikluslab.ee. В классе только вводная лекция, промежуточный экзамен и экзамен по теории.

Вводные лекции на эстонском и русском языкe 23.04., 07.05. i 14.05.. в 17:00 в аудитории Tulika, 22.04., 29.04. i 06.05. в 17:00 blv Эстонии. 1 класс 313. Если предложенное время не подходит, приходите в службу поддержки Tulika 19 на информационный час E-R 12-17.00.

Стоимость обучения 995€ Первый взнос 50€, в дальнейшем возможна оплата в рассрочку.

Если время вводной лекции вас не устраивает, мы договоримся о времени, которое вам подходит. Дальнейшие занятия уже проходят дома за компьютером.

Регистрация: тел. 6485481, 6485826, 5018860 с 12-17.30, autokool@odium.ee или info@odium.ee.

Программа реализуется в сотрудничестве со средой Teooria.ee и одобрена Транспортным советом.