MOOTORSÕIDUKIJUHI ÕPETAJA BAASKOOLITUS ALGAMAS

Algamas koolitus, võimalik saada mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioon. Pakume praktikakoha ja hiljem ka töökoha Odium Autokoolis.

https://www.tlu.ee/koolitused/mootorsoidukijuhi-opetaja-baaskoolitus